Kvarntorgets Vänner är en ideell förening där aktiviteten i föreningen styrs av medlemmarnas engagemang och intressen. Arbetsgrupper inrättas då en grupp medlemmar önskar träffas för att arbeta med en viss fråga eller aktivitet. I föreningen finns idag en Julmarknadsgrupp, en Dokumentationsgrupp, en Möllegrupp, en Almanacksgrupp samt en Loppisgrupp.