Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/90/175790/kvarntorgetsvanner.se/public_html/include/php/class/mysql.class.php on line 48

Gator och vägar


Som tidigare nämnts så ligger kvarntorgsområdet i det vägkors som förband Landskrona med såväl
Malmö som Helsingborg. Från nuvarande Föreningsgatan gjorde den gamla vägen en kraftig krök
för att ledas upp mot nuvarande Vagnmansgatan och vidare mot Helsingborg. Föreningsgatans
sträckning stammar från 1900-talets början. Innan dess var området sankt och lämpade sig inte för
exploatering. Det har också visat sig att kyrkogården till det medeltida Sankt Jörgens Hospital varit
förlagt till just detta parti. Vid upprepade arkeologiska undersökningar i samband med
gatugrävningar har man påträffat ett hundratal medeltida gravar.
Inne i kvarntorgsområdet var gatorna obelagda ända in i relativt sen tid. Trottoarerna är delvis
belagda med de typiska gamla klinkerna. I området har också funnits några vattenpumpar. En av
dem placerades i Bytaregatans mynning vid Vagnmansgatan.