Kvarntorgsområdet


Det är ibland lite oklart vilka hus som kan betraktas tillhöra kvarntorgsområdet. Nedanstående
karta har utformats av en arbetsgrupp inom föreningen Kvarntorgets vänner. Husen inom den röda
linjen är de äldsta. Om man tar med husen inom den blå linjen får man även med hus från ca 1920
till 50-talen.
Det gjorda urvalet omfattar ytterligare några hus som kan anses tillhöra området.