Intervjuer

Dokumentationsgruppen har intervjuat följande personer;

             Arne Andersson
             Sten-Olof
             Sten-Olof med syster
             Erik Larsson
             Familjen Green
             Seminarium till minnet av Olle Olsson
             Gunilla Stibes trädgård
             Röster från Kvarntorget, en liten film med händelser från Kvarntorget