Karaktärsdrag värda att vårda
  - Bebyggelsestrukturen med gathus; dvs fasaden i tomtgräns mot gatan, och trädgården
bakom huset.
- Enkla och sammanhållna byggnadsvolymer.
- Uthusbyggnader som brygghus, hönshus och dass på tomternas baksida.
- Huvudsaklig boyta på bottenplanet.
- Låg sockel på de äldre små husen, högre och tydlig sockel på de nyare större husen.
- Ljus och svag färgskala på fasader. Kalkavfärgad puts.
- Brant taklutning, genomgående sadeltak på gathusen.
- Kraftfull takfot. Nockplacerade skorstenar, ofta i par.
- Tunna takkonstruktioner, tjärstruken papp eller falsad plåt, alternativt röda eller gula
tegelpannor.
- Tak utan takkupor mot gatan.
- Profilerade snickerier, mönstermurning och ornament i tegel.
- Stående rektangulära, smäckert utformade mittpostfönster. Gathusen har spröjsade
fönsterbågar.