Kvarter BiskopenKvarteret Biskopen omfattar fastigheterna 3,6,10,16,19-27, 32, 33, 39, 42-47, 54-57. De flesta
husen i kvarteret är byggda mellan 1853 och 1880. Bebyggelsen i kvarteret utgörs framförallt av
särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12. Här finns även yngre bebyggelse från 1960-talet
som har ett miljöskapande värde.


Kv. Biskopen 1941