Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/90/175790/kvarntorgetsvanner.se/public_html/include/php/class/mysql.class.php on line 48

Kvarter Kvarnberget


Kvarteret Kvarnberget består av fastigheterna 6-15 samt 24-31. Bebyggelsen i kvarteret har
tillkommit under 1920-talet av stadsarkitektkontoret under ledning av dåvarande stadsarkitekt
Frans Ekelund. Från 1958 finns sammanbyggda hus ritade av arkitekt Filip Lundgren. En del av
byggnaderna i kvarteret har klätts med fasadtegel vilket till viss del förvanskat byggnadernas
karaktär. Bebyggelsen i kvarteret har ett miljöskapande värde.