Från Kvarntorget. Foto 1918.Kvarter Mjölnaren


Kvarteret Mjölnaren består endast av fastighet nummer 1. Mjölnarbostaden är särskilt värdefull
enligt PBL § 3:12.