Kvarter Munskänken
 

De hus i kvarter Munskänken som tagits med här är fastigheterna 8, 9 och 10. Byggnaderna är
uppförda på 1930-talet av stadsarkitektkontoret under ledning av dåvarande stadsarkitekt Frans
Ekelund. Byggnaderna har ett miljöskapande värde för Kvarntorgsområdet.