Kvarter Oscar II


De fastigheter som tagits med i kvarter Oscar II är fastigheterna 9, 19 samt 26-29. Inom
fastigheterna 19 och 26 ligger en vagnmansgård som delvis byggdes om på 1970-talet. Denna
bebyggelse är särskilt värdefull enligt PBL § 3:12. Övriga fastigheter som här tas med har ett
miljöskapande värde.