Kvarter Salpeterladan


Kvarteret Salpeterladan omfattar fastigheterna 1-5 samt 8-13. Husen i kvarteret är byggda mellan
1853 och 1877. Bostadshusen vetter mot Bytaregatan och uthusen mot Kvarntorget.
Bebyggelsen i kvarteret utgörs framförallt av särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12.