Kvarter Sankt Göran De fastigheter i kvarter Sankt Göran som tas med här är nr 12, 13 och 15. Sankt Göran 15 utgör
Vagnmansgatans nordvästligaste utpost och byggnaden, uppförd 1923, ansluter till den storskaliga
stadsbebyggelsen längs Eriksgatan. Den bebyggelse i kvarteret som här tas med har ett
miljöskapande värde.