Kvarter Vångvaktaren Kvarteret Vångvaktaren omfattas av fastigheterna 1,6 samt 8-13. Bebyggelsen i kvarteret utgörs
framfö rallt av särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12.