Kontakter på Landskrona Stad för bygglov och rådgivning
 
 
Stadsbyggnadschef                 Anna Thott
                                                  0418-47 35 89
   
Stadsarkitekt                          Petter Eiring
                                                  0418-47 35 90

   Mail Stadsantikvarie                      Lena Hector
                                                 0418-47 06 27

Tf Avd chef stadsmiljö           Tora Broberg    
                                                 0418-47 08 72

Landskrona stad - Bygga och flytta hit

Landskrona stad - Bevarandeprogram