På den här sidan kan du se de olika nyhetsbrev och kallelser som vi skickar ut.
Vår policy är att skicka ut kallelser till möten och aktiviteter till ALLA boende i Kvarntorgsområdet.
Nyhetsbreven skickas via mail ut enbart till medlemmarna.