S:t Göransgatan 13, Sankt Göran 15

 
Byggår: ca 1932
Nuvarande utseende:
Tak:Tvåkupiga mörkgrå betongpannor.
Fasader: Gul slätputs.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost
och bågar utan spröjsar.
Fönstren är täckmålade i en grågrön kulör.
Entrédörr åt gården, med ytbeklädnad
av trä, målad i en grågrön kulör.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata.