Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/90/175790/kvarntorgetsvanner.se/public_html/include/php/class/mysql.class.php on line 48

 Stadsbebyggelse


Området har under 1700-talet och större delen av 1800-talet legat som en ö utanför den egentliga
stadsbebyggelsen. Det är inte förrän vid sekelskiftet som den mer stadsmässiga bebyggelsen börjar
närma sig Kvarntorgsområdet.
Till en början sker det längs Infartsgatan eller nuvarande Eriksgatan, men också Föreningsgatan
börjar få en alltmer sammanhållen stadsmässig karaktär. Flervåningshus byggs t ex i kv S:t Göran.
Husen visar tydligt på de skillnader som fanns mellan den folkliga arkitekturen på värnarna och
den reglerade stadens arkitektur som nu på allvar börjar konkurrera om kvartersmarken. I kvarteren
mellan Stora Norregatan och Regeringsgatan uppförs några hyreshus kring sekelskiftet men den
egentliga utbyggnaden låter vänta på sig till 1930-talet och senare. Då byggs t ex kv Berzelius efter
ritningar av stadsarkitekten Frans Ekelund.