Om oss

Kvarntorgets Vänner är en intresseförening för boende i Kvarntorgsområdet i Landskrona som bildades 2004.

Under vintern och våren 2003 samlades ett antal boende vid Kvarntorget för att diskutera vilka möjligheter som finns att bevara och förbättra utemiljön i området. Många förslag togs fram och dåvarande stadsantikvarien Örjan Ekström deltog vid några tillfällen med råd och synpunkter. Det visade sig efterhand att det är svårt att få större förändringar gjorda, Landskrona stad måste prioritera hårt bland alla möjliga projekt. Två konkreta förslag har ändå förverkligats. De klumpiga gatlyktorna längs Vagnmansgatan och Stora Norregatan har ersatts av mindre och hörnet Vagnmansgatan – Stora Norregatan har lagts om, så att körbanan har blivit smalare.

 En annan idé som kom upp under mötena, var att anordna en ”Kvarntorgets dag”, där den gamla kvarnen, vagnmansgårdar och andra fina miljöer öppnades och visades för allmänheten. Dessutom firade vandrarhemmet 30-årsjubileum med öppet hus och kaffeservering. ”Kvarntorgets dag” genomfördes den 14 september i strålande höstväder. Det kom många intresserade och dagen blev mycket lyckad.

Vid utvärderingen av dagen kom idén upp att anordna en gammaldags julmarknad vid Plorren. Landskrona kommun hade just låtit tillverka 10 marknadsbodar i gammal stil. Dessa fick vi hyra och vår första julmarknad gick av stapeln den 7 december 2003. Den blev så uppskattad att vi fortsatt att anordna julmarknad den andra advent alltsedan dess. 2012 firade vi 10-årsjubileum.

Vi ansåg nu att det skulle vara bra att bilda en förening för att lättare kunna arrangera evenemang och för att kunna samla de boende i Kvarntorgsområdet till gemensamma aktiviteter. Den 25 februari 2004 hölls det konstituerande mötet. Sedan dess har vi förutom julmarknad också deltagit i det årliga evenemanget ”Möllans dag” då vatten- och väderkvarnar i Skåne öppnas för allmänheten. Då visar vi Wetterlindska möllan för intresserade. En grupp boende har också fördjupat sig i områdets historia och sammanställer information om fastigheter vid Kvarntorget och om människor som bott i dem.

Informationsbroschyr om föreningen och området kan laddas ner här.