Dokumentationsgruppen

Dokumentationsgruppen startade för ungefär 10 år sedan. Syftet med gruppens arbete är att dokumentera människor och vår unika bostadsmiljö. Det har skett genom intervjuer med personer som har anknytning till området. Intervjuerna finns bevarade.

Under några år ansvarade gruppen för redigeringen och bilderna för föreningens uppskattade almanacka.

Gruppen har även ansvarat för en temasöndag på museet. Temat utgick från vårt område och intressanta livsöden. En mycket uppskattad utställning och föredrag om den berömde professorn i röntgendiagnostik ägnades åt Olle Olsson, född i området.

Gruppen har också deltagit med utställningar och andra aktiviteter i samband med föreningens årliga julmarknad.

Dokumentationsgruppen har även kontakter med föreningen för släktforskning i Landskrona.

Gruppen söker ständigt nya kontakter med intressant kunskap eller information om historiska händelser och människor i vårt område Plorren/Kvarntorget.

Dokumentationsgruppen är vilande från och med hösten 2015.
Det är fullt möjligt för gruppen att vakna till liv igen om någon eldsjäl vill leda arbetet.