Kvarntorget – Plorren

Namnet Plorren kommer av att området här tidigare var sankt och fungerade som avskrädeshög och gödselstack. Bebyggelsen kring Kvarntorget har sin ”baksida” vänd mot torget med sina gårdshus, häckar och träplank. Här ligger även det s.k. kattahuset med sitt speciella takfall. Kvarntorget inramas av hamlade lindar som även skärmar av mot den breda Stora Norregatan. Kvarntorget fungerar som ett lummigt stadsrum och här finns en lekplats och en stenbelagd rundad yta som kantas av sittbänkar. Miljön här är småskalig och brokig och bidrar starkt till kvarntorgsområdets karaktär.