Kvarter Väderkvarnen

Väderkvarnen, kallad Wetterlinds mölla, är särskilt värdefull enligt PBL § 3:12.

Wetterlinds mölla 2012