Stora Norregatan 190, Kvarnen 17

Byggår: 1925
Stadsarkitektkontoret, Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Tre plåtbeklädda takkupor samt ett litet takfönster.
Fasader: Ljusgrå slätputs. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med en eller två mittposter. Bågarna har två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en svartbrun kulör. Entrédörr med smalt horisontellt
ovanförsittande fönster, beklädd med träpanel i en svartbrun kulör. Dörren är inramad av två pilastrar i fasadkulören och kröns av en barockartad dekor.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen hade huset två lägenheter, en 1rok och en 2rok, vardera med ett extra rum på övre
våningen.