Stora Norregatan 190, Kvarnen 17

Byggår: 1925
Stadsarkitektkontoret, Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Tre plåtbeklädda takkupor samt ett litet takfönster.
Fasader: Ljusgrå slätputs. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med en eller två mittposter. Bågarna har två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en svartbrun kulör. Entrédörr med smalt horisontellt
ovanförsittande fönster, beklädd med träpanel i en svartbrun kulör. Dörren är inramad av två pilastrar i fasadkulören och kröns av en barockartad dekor.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen hade huset två lägenheter, en 1rok och en 2rok, vardera med ett extra rum på övre
våningen.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010