Kvarter Bikupan

Bikupan omfattar fastigheterna Bikupan 1- 10 samt nummer 13. De flesta husen inom kvarteret är byggda mellan 1853 och 1880. I kvarteret finns ett hus uppfört i traditionell stil på 1970-talet. Bostadshusen ligger mot Salpetergatan medan gårdar och uthus ligger mot Kvarntorget. Hela kvarteret är en väl sammanhållen miljö. Bebyggelsen i kvarteret utgörs som helhet av särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12.

Salpetergatan från Bytaregatan, kv. Bikupan till vänster kv. Biskopen till höger.
Foto 1934.