Bytaregatan 25B, Vångvaktaren 8

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt rött lertergel.
Fasader: Rött tegel med mönstermurning. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Vitmålade fönster med korspost. Övre bågar spröjsade. Undre bågar utan spröjs. Rödmålad entrédörr av trä, med fönster i dörrbladet.
Övrigt: Fotränna vid takfot mot gata. Skorsten i grå puts.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010