Kvarnbacken 2, Väderkvarnen 1

Kvarnbacken 2, Väderkvarnen 1

Stubbamölla. Byggår: 1746
Nuvarande utseende:
Tak: Spåntak.
Fasader: Röd träpanel med lockläkt.
Fönster och dörrar: Enkla fönster. Enkel bräddörr.
Övrigt: Kvarnen kallas Wetterlinds mölla efter senaste ägaren. Landskrona stad inköpte kvarnen 1927.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010