Stora Norregatan 180, Kvarnberget 14

Byggår: ca 1929, arkitekt: troligen Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. En liten plåtbeklädd takkupa mot gatan, samt tre mindre takfönster.
Fasader: Ljust grågult tegel.
Fönster och dörrar: Två- och treluftsfönster med mittpost. Bågarna är spröjsade. Fönstren är täckmålade i roströd kulör. Entrédörr i trä med fönster både i och ovanför dörren.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Fasaden som ursprungligen var putsad, har beklätts med tegel. Huset inrymde från början två lägenheter på bottenvåningen, båda med varsitt tillhörande rum för eventuell uthyrning på övre våningen.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010