S:t Olovsgatan 9, Kvarnberget 11

Byggår: 1927, arkitekt : ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Liten frontespis samt två plåtbeklädda takkupor mot gatan, den ena med halvrunt homejaliknande utseende.
Fasader: Svagt gulrött tegel. Asymmetriskt placerat burspråk tillsammans
med frontespisen.
Fönster och dörrar: Fönster med en vertikal post. Fönstren är täckmålade i brun kulör. Entrédörr med smala fönster i dörrbladet samt ovanför liggande fönster.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen fanns två lägenheter i bottenvåningen, vilka hade varsitt sovrum på övre planet.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010