Vagnmansgatan 25 & 27, Biskopen 25 & 16

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Takpannor av enkupigt rött lertegel. Två takfönster finns mot gata.
Fasader: Ljusgul slätputs.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med korspost. Entrédörren har fönster. Fönster och dörr är täckmålade i rostrött.
Övrigt: Skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Biskopen 16 har varit ett av de äldsta bostadshusen men har omvandlats till garage. Garaget har under 2010 åter byggts om till bostadshus.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010