Vagnmansgatan 25 & 27, Biskopen 25 & 16

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Takpannor av enkupigt rött lertegel. Två takfönster finns mot gata.
Fasader: Ljusgul slätputs.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med korspost. Entrédörren har fönster. Fönster och dörr är täckmålade i rostrött.
Övrigt: Skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Biskopen 16 har varit ett av de äldsta bostadshusen men har omvandlats till garage. Garaget har under 2010 åter byggts om till bostadshus.