Arbetsgrupper

Häst och vagn passerar Wetterlindska möllan

Kvarntorgets Vänner är en ideell förening där aktiviteten i föreningen styrs av medlemmarnas engagemang och intressen. Arbetsgrupper inrättas då en grupp medlemmar önskar träffas för att arbeta med en viss fråga eller aktivitet. I föreningen finns idag Loppisgruppen, Julkalendergruppen, Hemsidegruppen, Möllegruppen, Höstmarknadsgruppen och arbetsgruppen ”Kräftskiva och öppna gårdar. Det har tidigare funnits en Julmarknadsgrupp, en Dokumentationsgrupp samte en Almanacksgrupp.