Stora Norregatan 173, Biskopen 32

Byggår: före 1850
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt grågult lertegel. Mot gata finns ett mindre takfönster.
Fasader: Gulröd slät puts. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med mittpost och två spröjsar. Öppningarna för dörrar och fönster har stickbågar. Dörren har ett sexkantigt fönster. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Dörren är täckmålad i mörkt brunt.
Övrigt: Huset har två skorstenar i grågult tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010