Kvarngatan 5, Kvarnberget 7

Byggår: 1925, arkitekt : ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Tre plåtbeklädda takkupor.
Fasader: Ljust rödbrunt tegel. Profilerad gesims. Markerat dörrparti.
Fönster och dörrar: Sidohängda treluftsfönster med två spröjsar. Fönstren är täckmålade i en röd kulör. Entrédörren i trä har en rundbågeomfattning med ovanförsittande lunettfönster.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Den putsade originalfasaden bekläddes 1975 med rött tegel.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010