Fasader

Fasaderna vid Kvarntorget är en väsentlig del av gaturummet och ger området dess unika, särpräglade karaktär. Ursprungligen hade fasaderna en mer ljus, blek färgsättning, putsade med kalkbruk, senare har mer färgstarka inslag tillkommit. En fasads uppbyggnad är viktig att bevara då det ger huset en symmetri och balans. Utbyte av fasadmaterial innebär en oftast en förvanskning av en byggnad som inte kan accepteras.