Bytaregatan 16-18, Salpeterladan 13

Två sammanbyggda hus
Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Mot gatan finns ett takfönster i varje hus.
Fasader: Ljusgrå / grå slätputs. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: på nr 18: Trebågsfönster med två vertikala poster. På nr 16: Fönster med mittpost och bågar med två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Nr 18 har en igensatt entrédörr, nr 16 har en vitmålad trädörr med ett lunettfönster.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010