Stora Norregatan 199, Munskänken 9

Byggår: ca 1935, Stadsarkitektkontoret Frans Ekelunds medarbetare
Nuvarande utseende:
Tak: Tvåkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Ett takfönster mot gatan.
Fasader: Svagt gul slätputs. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Trebågsfönster med två poster. Fönstren är täckmålade i en grå kulör. Entrédörr mot gården.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Ursprungligen hade huset två lägenheter på bottenvåningen, en 1 rum och kokvrå och en 2rok. På övre våningen fanns ytterligare en lägenhet med 2rok.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010