Kvarngatan 3, Kvarnberget 8

Byggår: 1925: arkitekt: ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. En plåtbeklädd sidoplacerad takkupa, samt en halvrund homejaliknande takkupa i taket ovanför dörr.
Fasader: Ljust rödbrunt tegel. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Tvåluftsfönster med mittpost och två spröjsar. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Dörr med ytskikt i naturträ och fönster i dörrbladet.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Den putsade originalfasaden bekläddes 1973 med rött tegel.
Kvarnberget

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010