Stora Norregatan 205, Munskänken 8

Byggår: ca 1930,Stadsarkitektkontoret, Frans Ekelunds medarbetare
Nuvarande utseende:
Tak:Tvåkupigt rött lertegel på tak av mansardtyp med valmning. Utsvängd takfot. Två plåtbeklädda takkupor.
Fasader: Svagt gul slätputs. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Fönstren har en mittpost. Bågarna har två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en vit kulör. Entrédörr, yta av träpanel. Dörren är inramad av två vitmålade pilastrar samt ett litet tak.
Övrigt: Huset har en sk fjärilsplan och är symmetriskt med en bred frontespis i mitten. Huset har skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Huset innehöll ursprungligen fyra lägenheter med 2rok vardera.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010