Stora Norregatan 165, Biskopen 10

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Gammalt enkupigt grågult lertegel.
Fasader: Svagt gul slät puts. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med mittpost. Dörren har stående träpanel med spröjsad glasning. Dörr och fönster är täckmålade i ljust grågrönt.
Övrigt: Skorsten av rött tegel. Detta hus är sammanbyggt med huset
närmast norr om.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010