Vagnmansgatan 13, Biskopen 23

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Takpannor av enkupigt rött lertegel. En plåtbeklädd takkupa med fönster
finns mot gata
Fasader: Tegelröd slätputs. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Stickbågar ovan fönster. Sidohängda fönsterbågar med mittpost och två spröjsar. Ovanför dörren finns ett mycket smalt liggande fönster. Fönstren är täckmålade i vitt och dörren är täckmålad i ljust gråblått.
Övrigt: Skorsten i rött tegel. Fotränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010