Kvarter Mjölnaren

Kvarteret Mjölnaren består endast av fastighet nummer 1. Mjölnarbostaden är särskilt värdefull enligt PBL § 3:12.
Bild saknas
Från Kvarntorget. Foto 1918.Kvarter Mjölnaren