Stora Norregatan 182, Kvarnberget 15

Byggår: 1925, arkitekt : ”Stadsarkitektkontoret” dvs Frans Ekelunds medarbetare.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Två plåtbeklädda takkupor mot gatan. Vitputsad gesims.
Fasader: Ljust gul slätputs. Fönsteromfattningar i vit puts.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost. Bågarna är spröjsade. Fönstren är täckmålade i en grön kulör. Entrédörr i trä med fönster både i och ovanför dörren.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010