Salpetergatan 6, Biskopen 3

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Eternitskivor i diagonalmönster. Två små takfönster, typ ”sotarlucka”.
Fasader: Svagt gul slät puts. Profilerad vit gesims.
Fönster och dörrar: Sidohängda fönsterbågar med mittpost. Bågarna har en horisontell spröjs med en större och en mindre ruta. Dörren har yta av stående träpanel. Dörrar och fönster är täckmålade i ljust grågrönt.
Övrigt: Fotränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010