S:t Olovsgatan 15, Kvarnberget 9

Byggår: 1926, arkitekt: troligen dåvarande stadsarkitekten Frans Ekelund.
Nuvarande utseende:
Tak: Valmat sadeltak med enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot.
Fasader: Vitbeige slätputs
Fönster och dörrar: I bottenvåningen fönster med korspost. I övre våningen endast mittpost. Bågarna är spröjsade så att helhetsintrycket blir likartat. Fönstren är täckmålade i en brun kulör. Entrédörr mot gårdssida.
Övrigt: Huset har skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Huset är nu vandrarhem. Ursprungligen byggdes det för att vara hem för små barn med behov av omsorg och kallades ”Barnavärn”.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010