S:t Olovsgatan 15, Kvarnberget 9

Byggår: 1926, arkitekt: troligen dåvarande stadsarkitekten Frans Ekelund.
Nuvarande utseende:
Tak: Valmat sadeltak med enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot.
Fasader: Vitbeige slätputs
Fönster och dörrar: I bottenvåningen fönster med korspost. I övre våningen endast mittpost. Bågarna är spröjsade så att helhetsintrycket blir likartat. Fönstren är täckmålade i en brun kulör. Entrédörr mot gårdssida.
Övrigt: Huset har skorstenar i rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata. Huset är nu vandrarhem. Ursprungligen byggdes det för att vara hem för små barn med behov av omsorg och kallades ”Barnavärn”.