Bytaregatan 11, Ganymedes 10

Byggår: –
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Ett takfönster mot gata.
Fasader: Gråmålad puts. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Tvåluftsfönster med mittpost.
Fönster och enkel dörr med fönster är täckmålade i en vit kulör.
Övrigt: Skorsten av rött tegel. Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010