Medlemmar

Grillfest i Plorren

På medlemssidorna på den gamla hemsidan fanns protokoll och lite bilder från julmarknader och andra arrangemang.
Är du intresserad av att läsa protokoll kontakta sekreteraren.