S:t Olovsgatan 13, Kvarnberget 10

Byggår: 1927, arkitekt: Harald Holmqvist, medarbetare till dåvarande stadsarkitekten Frans Ekelund.
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Utsvängd takfot. Vitputsad takgesims. Stor frontespis samt två plåtbeklädda mindre takkupor mot gatan.
Fasader: Ljusgul slätputs. Klinkerbeklädd sockel.
Fönster och dörrar: Två- och treluftsfönster med två spröjsar på bottenvåning och en spröjs
på ovanvåning. Fönstren är täckmålade. På övre våningen i grått och på bottenvåningen i en roströd kulör. Lunettfönster högst upp på frontespisen. Entrédörr på gaveln. Ingen dörr mot gatan.
Övrigt: Huset har skorsten i rött tegel. Ståndränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010