Verksamheter i kvarntorgsområdet

Idag är kvarntorgsområdet ett renodlat bostadsområde. Förr fanns här en hel del olika verksamheter som gjorde att området i stort sett var självförsörjande. Här kunde man införskaffa de flesta dagligvaror i speceriaffärer och bageri. I området fanns flera mangelbodar och på Vagnmansgatan fanns toffelmakare, bageri, bortsbinderi och Trädgårdsbaren som hade både kiosk och servering. Längs med Stora Norregatan låg vagnmansgårdarna och här fanns även ett skomakeri. I hörnet Stora Norregatan och Sankt Olovsgatan låg en smedja i ett hus som numera är rivet. Till området levererades fisk från fiskargummor i Borstahusen och från Krönleins bryggeri kördes dricka ut med häst och vagn.