Salpetergatan 7, Bikupan 4

Byggår: 1947, byggmästare Wåghen.
Nuvarande utseende:
Tak:
 Enkupigt rött lertegel. Två plåtbeklädda takkupor mot gatan.
Fasader: Gulbeige slät puts. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Vitmålade treluftsfönster med två mittposter. Enkel dörr i trä, täckmålad i grön kulör.
Övrigt: Skorsten av tegel. Fotränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010