S:t Göransgatan 13, Sankt Göran 15

Byggår: ca 1932
Nuvarande utseende:
Tak: Tvåkupiga mörkgrå betongpannor.
Fasader: Gul slätputs.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och bågar utan spröjsar. Fönstren är täckmålade i en grågrön kulör. Entrédörr åt gården, med ytbeklädnad av trä, målad i en grågrön kulör.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010