Stora Norregatan 156, Sankt Olov 13

fd vagnmansgård
Byggår: ca 1780
Nuvarande utseende:
Tak:. Enkupigt grågult lertegel.
Fasader: Vitgrå slätputs, samt delvis korsvirke. Profilerad vitputsad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och bågar med två horisontella spröjsar. Fönstren är täckmålade i en mörkt gråblå kulör. Entrédörr med ytbeklädnad av trä, målad i en mörkt gråblå kulör.
Övrigt: Hängränna vid takfot mot gata. Skorstenar av rött tegel.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010