Bytaregatan 9, Ganymedes 11

Byggår: 1862
Nuvarande utseende:
Tak: Enkupigt rött lertegel. Ett takfönster mot gata.
Fasader: Grönmålad puts. Profilerad gesims.
Fönster och dörrar: Fönster med mittpost och två spröjsar. Enkel dörr med smalt ovanför liggande fönster. Fönster och dörr är täckmålade i en röd kulör.
Övrigt: Skorsten av tegel ljust gulmålad. Fotränna vid takfot mot gata.

Text och bild från ”Bevarandeprogram för Kvarntorget i Landskrona” 2010